TU Delft

BK2OV2 Modelstudie: Documentatie

Het model van je ontwerp komt nu in de eindfase: de basis is uitgewerkt en de detaillering nadert ook voltooiing op niveau van een voorlopig ontwerp. De hoogste tijd om ervoor te zorgen dat het ontwerp goed gepresenteerd kan worden.

Overzicht Week 7 & 8

In week zeven ga je je Revit model voorzien van de nodige presentatietekeningen: plattegronden, aanzichten, doorsnedes en 3D beelden. Daarnaast werk je verder aan je eigen Family.

In week 8 werk je je presentatie in zelfstudie verder uit. Er zijn dan geen reguliere workshops.

Week 7 Lesstof en Opdracht

In week 7 richt je je op de technische tekeningen. Je maakt in je model de nodige 'Views' aan en stelt deze goed in. Je werkt verder aan je eigen Family en bespreekt de voortgang met je docent tijdens de workshop.

Lesstof:

Opdracht:

Werk verder aan je eigen family. Bereid dit voor, zodat je de voortgang met je docent kunt bespreken.

Maak nieuwe Views voor:

Stel deze goed in. Let erop dat labels van gridlijnen en levels niet door de tekening staan. Let op zichtbaarheid van de diverse categorieen en gebruik van arceringen. Bekijk of het toegevoegde waarde heeft om schaduw te gebruiken bij de gevelaanzichten.

Maak een A1 (of evt A2) Sheet waar je de technische tekeningen op kunt plaatsen. Hou er vast rekening mee dat je volgende week ook nog een paar perspectieven aan je Sheet gaat toevoegen. Als het nodig is, kun je ook twee A1's gebruiken.

Zie ook: Bouwtechnisch Tekenen

Gebruik de inleverpagina om het in te leveren. Je vindt daar ook wat de deadline is.

Week 8 Lesstof en Opdracht

Let op:In week 8 zijn er geen reguliere workshops. Je werkt zelfstandig verder. Je kunt met eventuele vragen terecht bij @Hok Student ICT Support.

Breid je presentatie uit met perspectieven en werk (de compositie op) de Sheet verder uit.

Lesstof:

Opdracht:

Maak twee Camera Views aan en positioneer deze zorgvuldig. Kies een visuele stijl uit de diverse mogelijkheden die er zijn. Pas bij en van de twee de mogelijkheid toe om door middel van een 'sectionbox' een snede uit je model te maken.

Mocht je fotorealistische renders willen maken, doe dat dan alleen als de kwaliteit van het eindresultaat van voldoende niveau is. Helaas zijn niet alle standaard textures van voldoende kwaliteit hiervoor.

Maak voor de zonnestudie of een Default 3D (isometrisch) of Camera (perspectief) View extra aan. Maak een zonnestudie voor 21 juni om 9:00, 12:30 en 16:00. Plaats de resultaten op je sheet. Voor een uitgebreidere zonnestudie kun je dit herhalen voor 21 maart en 21 december (optioneel).

Gebruik de inleverpagina om het in te leveren. Je vindt daar ook wat de deadline is.

Quicklinks:
Related Quicklinks:
TOI-Pedia Logo

Digital course materials and tutorials library


» compleet overzicht
Script Icon 35

TrappenScript (2006-12-01)

» more scripts
loading...
Contact:
TOI, TU Delft
Faculty of Architecture

e-mail: toi-bk@tudelft.nl
student mailpolicy

Visit:
room 01+.West.040
Faculty of Architecture
Building 8
Julianalaan 134
2628 BL Delft

Postal address:
TOI, room 01.West.130
P.O. box 5043
2600 GA Delft

3D Print Lab:
room 01.West.040

website feedback