TU Delft

BK2OV2 Modelstudie: Structuur & Maat

Voor de workshops Modelstudie 2D/3D maak je gebruik van de software Revit van Autodesk. Op de BK2OV2 hoofdpagina lees je meer over hoe je de software kunt installeren.

Overzicht Week 1 & 2

De eerste week leer je het programma Revit kennen aan de hand van een tutorial.

Vanaf week 2 ga je beginnen met het maken van een digitaal ontwerp voor een drijvende loft/woonhuis. Gebruik je ontwerp van de "Loft" van BK1OV1 als uitgangspunt. In de erop volgende weken ga je vooral de schil van de loft verder uitwerken en door-ontwerpen met behulp van Revit. Je begint met een grove opzet (schets ontwerp) dat je langzaam maar zeker uitwerkt tot een voorlopig ontwerp. Tijdens het proces gebruik je Revit om verschillende opties voor je ontwerp te onderzoeken.

Week 1 Lesstof en Opdracht

De eerste week staat in het teken van een introductie in het programma Revit. Via een tutorial krijg je in vogelvlucht de werking van de basis van het programma uitgelegd. Er is uitleg in de vorm van video (plm 2 uur. Je maakt de bijbehorende opdracht tijdens de workshop en in de uren voor zelfstudie in week 1.

Daarna maak je de eerste opzet voor je eigen Revit project: referentielijnen (Levels en Grid) en de globale contouren van het ontwerp.

Je krijgt van ons een Revit Project Template met daarin de basis voor de opdracht. Het project is voorzien van een omgeving (de context) en een drijvend ponton waar je je loft op gaat maken. Het ponton is 10 x 20 x 5m (lxbxh) en heeft een stramienmaat van 5 meter.

Maak in Revit de benodigde Levels en waarnodig extra gridlijnen aan en maak de buitenwanden, vloeren en dak. Dit mag een globale vorm zijn; er hoeven nog geen openingen in. Bij de buitenwanden doe je een eerste aanname voor de dikte van de muren. Ga uit van 20 cm, tenzij je nu al weet dat je een veel dikkere of dunnere gevel wilt gaan toepassen.

De Revit Template met het ponton en de locatie is beschikbaar via de download pagina.

Lesstof:

Opdracht:

Doe de tutorial, maak het bijbehorende 3D model en maak een start met je eigen ontwerp in Revit.

Gebruik de inleverpagina om het in te leveren. Je vindt daar ook wat de deadline is.

Week 2 Lesstof en Opdracht

Week 2 focust op het maken van een aantal schetsontwerp varianten.

Vanuit de opzet van week 1 ontwikkel je een aantal alternatieven om te onderzoeken. Eerste punt van aandacht is het openen van de gevel (en dak?). Dat kan door het toevoegen van ramen of het toepassen van vliesgevels.

Lesstof:

Opdracht:

Maak een drietal varianten (Design Options) met schetsontwerpen voor de buitenwanden, vloeren, dak en gevelopeningen.

Gebruik de inleverpagina om het in te leveren. Je vindt daar ook wat de deadline is.

Quicklinks:
Related Quicklinks:
TOI-Pedia Logo

Digital course materials and tutorials library


» compleet overzicht
Script Icon 1

Polygon Section (2007-04-11)

» more scripts
loading...
Contact:
TOI, TU Delft
Faculty of Architecture

e-mail: toi-bk@tudelft.nl
student mailpolicy

Visit:
room 01+.West.040
Faculty of Architecture
Building 8
Julianalaan 134
2628 BL Delft

Postal address:
TOI, room 01.West.130
P.O. box 5043
2600 GA Delft

3D Print Lab:
room 01.West.040

website feedback