TU Delft

BK2OV2 Modelstudie: Detail en MAteriaal

In week 3 werk je verder aan de bouwtechnische aspecten: globale afmetingen van de wanden, vloeren en daken en hoe deze bij elkaar komen. Je werkt je ontwerp vervolgens verder uit, verfijnt de wanden, vloeren en openingen. In week 4 onderzoek je de materialisatie.

Overzicht Week 3 & 4

In week vier verleg je je aandacht naar de materialisatie.

Week 3 Lesstof en Opdracht

In week drie verleg je de aandacht naar de bouwtechnische hoofdaspecten: wat zijn de globale afmetingen en hoe zijn de ontmoetingen: steekt het dak uit, of loopt de gevel juist door langs de dakrand? Staat de dragende constructie op de vloer, of hangt de vloer tussen de draagconstructie?

Lesstof:

Opdracht:

Werk de aansluitingen van vloeren, wanden en dak verder uit. Wanden worden waar nodig opgebouwd uit lagen. Het gaat om principes, dus je werkt nog niet op de millimeter. Diktes zijn in principe veelvouden van 5 cm, hooguit 1 cm. Een wand, vloer of dak bestaat uit een constructief deel en een deel voor isolatie en afwerking. Daar waar ze bijelkaar komen zorg je dat het logische principe details zijn: de isolerende laag is niet onderbroken en de constructieve delen sluiten goed op elkaar aan.

Gebruik de inleverpagina om het in te leveren. Je vindt daar ook wat de deadline is.

Week 4 Lesstof en Opdracht

Voor de draagconstructie heb je al een principe en bijbehorende materiaal(groep) gekozen. In week 4 ga je de materialisatie verder uitwerken: je brengt op schetsniveau kleur en patroon aan op de wand, vloer, plafond en dakvlakken.

Daarnaast ga je verder met het uitwerken van je ontwerp. Dat kan de detaillering zijn van je ramen, vliesgevel of een ander onderdeel van je gebouw. Ook modelleer je de trappen (en hellingbanen) in je ontwerp, als je dat nog niet gedaan had.

Lesstof:

Opdracht:

Onderzoek varianten voor het materialiseren van je ontwerp. Let op type materiaal, patronen, ritmiek en kleur. Maak je eigen materialen in Revit aan en voorzie deze van juiste arceringen, kleur en 'surface patterns'.

Materialiseer de gevel, wanden en vloeren van je ontwerp. Maak hiervoor de benodigde materialem aan in Revit en voorzie deze van arceringen. Zorg dat je model is voorzien van een trap of hellingbaan.

Gebruik de inleverpagina om het in te leveren. Je vindt daar ook wat de deadline is.

Quicklinks:
Related Quicklinks:
TOI-Pedia Logo

Digital course materials and tutorials library


» compleet overzicht
Script Icon 31

3D rafter (2006-10-25)

» more scripts
loading...
Contact:
TOI, TU Delft
Faculty of Architecture

e-mail: toi-bk@tudelft.nl
student mailpolicy

Visit:
room 01+.West.040
Faculty of Architecture
Building 8
Julianalaan 134
2628 BL Delft

Postal address:
TOI, room 01.West.130
P.O. box 5043
2600 GA Delft

3D Print Lab:
room 01.West.040

website feedback