TU Delft

BK2OV2: Modelstudie 2D/3D

Opdracht en samenhang

De workshops voor modelstudie 2D/3D van "Overdrachtstechnieken 2" (BK2OV2) worden verzorgd door de leerstoel Technisch Ontwerp & Informatica. Tijdens deze workshops werk je aan 1 opdracht: het digitaal uitwerken van de loft van BK1OV1. Hiervoor ga je aan de slag met Autodesk Revit.

De modelstudie opdracht volgt de overkoepelende thematiek van OV2. De eindproducten voor informatica maken deel uit van het OV2 portfolio.

Werkvorm en studielast - aanwezigheidsplicht

Er zijn 8 workshops (wekelijks) van 2 uur in groepen van ongeveer 13 studenten. Voor deze bijeekomsten geldt een aanwezighedisplicht. Er zijn 4 colleges van 2 uur (2-wekelijks), waarvan ongeveer een half uur voor modelstudie.

College (geheel OV2)10 uur
Workshop (Modelstudie)16 uur
Zelfstudie (Modelstudie)27 uur

Tijdens de workshop krijg je feedback op de voortgang en is er de gelegenheid om vragen te stellen. Ondertussen kun je verder werken aan de opdracht. Daarnaast is er is er ruimte voor een korte instructie met betrekking tot de stof.

Kwartaalindeling

Een overzicht van de opbouw van het kwartaal, thematiek en verdeling van de activiteiten:

WeekThemaLezingWorkshop
3.1Kennismaking met Revit + Opzet 3D model0,5 uur2 uur
3.2Varianten en openingen-2 uur
3.3Aansluitingen0,5 uur2 uur
3.4Materiaal-2 uur
3.5VR0,5 uur2 uur
3.6Detail-2 uur
3.7Technisch Tekeningen0,5 uur2 uur
3.8Presentatie--
3.9Oplevering-2 uur
3.10Eindproducten--

Beoordeling

Aan het einde van het kwartaal wordt het ingeleverde werk beoordeeld.

De gehanteerde criteria staan in onderstaand overzicht. Tussen haakjes staat de weging.

 1. Volledigheid en complexiteit van het model: gevraagde onderdelen zijn aanwezig en de behandelde technieken zijn toegepast (15%)
 2. Netheid van het model (15%)
 3. Organisatie van het model geschikt aantal Levels en Grids en naamgeving daarvan (10%)
 4. Laagopbouw van wanden, voeren en daken en volledigheid materialen: kleur, arcering, naamgeving (10%)
 5. Juist toepassen van Design Options in Revit (5%)
 6. De gewichtsbepaling is volledig uitgevoerd (5%)
 7. Simple window family (tutorial): geometrie en materialen (3%)
 8. Simple window family (tutorial): gevraagde constraints en parameters zijn aanwezig en functioneren naar behoren (3%)
 9. Eigen detail family: geometrie en materialen (7%)
 10. Eigen detail family: constraints en parameters, aanpasbaarheid (7%)
 11. Volledigheid van de sheets: alle gevraagde onderdelen zijn aanwezig (5%)
 12. Netheid van de sheets: views zijn netjes uitgelijnd, compositie van de views op de sheets is verzorgd, titleblock is aangepast, logische naamgeving van de views (5%)
 13. Sheets: Detail Level en Arceringen zijn juist ingesteld (i.r.t. schaal (5%)
 14. Sheets: 3D beelden Compositie en Visuele kwaliteit (5%)

Bovenstaande komt neer op de volgende hoofd weging:
Revit Model 60%, Revit Family 20%, Sheets 20%

De aangegeven weging geldt alleen voor compleet, tijdig ingeleverd werk. Als onderdelen ontbreken, wordt het werk niet beoordeeld.

De indicatieve score op deze criteria is bij de beoordeling terug te vinden. Gebruik hiervoor de link "Bekijk je cijfers" in het menu links boven op deze website.

Herkansen

Als je een onvoldoende haalt voor Modelstudie, kun je het vak herkansen. Hiervoor is een aparte pagina ingericht: herkansen Modelstudie BK2OV2.

Voor algemene informatie, zie herkansen.

Quicklinks:
Related Quicklinks:
TOI-Pedia Logo

Digital course materials and tutorials library


» compleet overzicht
Script Icon 21

InverseArcRadius (2006-03-20)

» more scripts
loading...
Contact:
TOI, TU Delft
Faculty of Architecture

e-mail: toi-bk@tudelft.nl
student mailpolicy

Visit:
room 01+.West.040
Faculty of Architecture
Building 8
Julianalaan 134
2628 BL Delft

Postal address:
TOI, room 01.West.130
P.O. box 5043
2600 GA Delft

3D Print Lab:
room 01.West.040

website feedback