TU Delft

TOI Regels en Regelingen

Slagingseisen (Cesuur) Bachelor vakken

De slagingseisen voor de Bachelor vakken van TOI staan beschreven in het document Cesuur Bsc.

Mailpolicy

Om de verwerking van het groot aantal mailtjes dat we ontvangen in goede banen te leiden, zijn er enkele regels en richtlijnen voor het contact per e-mail.

Deze richtlijnen zijn te vinden op de mailpolicy pagina.

Aanwezigheidplicht en absentie-meldingen

Voor al onze bijeenkomsten geldt een aanwezigheidsplicht, tenzij anders vermeld. Aanwezigheidplicht wordt ook vermeld in de vakinformatie op deze website en behandeld tijdens de introductie-colleges van betreffende vakken.

Het kan natuurlijk voorkomen dat je door bijzondere omstandigheden niet aanwezig kunt zijn (denk aan ziekte, familieomstandigheden, etc). Zorg in alle gevallen dat je dat vooraf meldt! Ook als je ziek bent kun je in de meeste gevallen best een mailtje (laten!) sturen voordat de bijeenkomst plaatsvindt. Absentie-meldingen achteraf worden in beginsel niet gehonoreerd.

Zorg dat je altijd een goede reden of motivatie geeft bij een verzoek voor het verlenen van geoorloofde absentie. In alle gevallen is het het handigste als je direct een voorstel voor het inhalen of compenseren doet. Vermeldt dat duidelijk in je mailtje.

Neem contact met ons op via e-mail. Neem daarbij onze e-mail richtlijnen in acht en vermeld duidelijk, doch bondig waarom je niet aanwezig kunt zijn.

Het is denkbaar dat je bij bijzondere persoonlijke omstandigheden of chronische problemen, je niet telkens een heel verhaal uit de doeken wilt doen. Dat begrijpen we. In dat geval is de beste oplossing om eenmalig je verhaal te doen bij een van de studieadvieurs en via hen geoorloofde absentie aan te vragen.

Cijfers en beoordelingen

Als je niet precies weet wat je wel/niet gehaald hebt en je daar via het cijferoverzicht in Blackboard niet achter kunt komen, kun je je cijfers bij ons opvragen. Gebruik hiervoor de link 'Bekijk je cijfers' links bovenaan. Je vindt daar de cijfers, beoordelingen en beoordelingscriteria van alle informatica vakken die je bij ons gedaan hebt.

Ingeleverd werk wordt alleen beoordeeld indien voldoende van de gevraagde producten zijn ingeleverd. Als dat niet het geval is, wordt het aangemerkt als "incompleet" en wordt er geen cijfer gegeven. Werk kan ook als incompleet beoordeeld worden als niet voldaan is aan de aanwezigheidsplicht of tussentijdse deadlines niet zijn gehaald.

De beoordelingen zijn via 'Bekijk je cijfer' direct zichtbaar, zodra het werk door ons is nagekeken. Ze zijn echter pas definitief als ze in je cijferoverzicht op Blackboard staan. Het grootste deel van de cijfers wordt door ons digitaal doorgegeven aan de cijferadministratie (OSIRIS). Dit gebeurt zodra al het nakijkwerk afgerond is; het kan dus even duren voordat je je cijfer op Blackboard ziet verschijnen.

Als je vragen hebt over een beoordeling, dan is het mogelijk om je werk te bespreken. Kom daarvoor langs op een van de spreekuren.

Inleveren producten

Alle producten die studenten maken voor de workshops van TOI worden uitsluitend via Infobase ingeleverd. Om dit in goede banen te leiden is er voorzien in een aantal regels en richtlijnen.

Inleveren

TOI garandeert dat het inleveren via infoBase tijdig mogelijk is. 's avonds en in het weekend zijn er geen garanties voor het inleveren.

Indien het wegens een technisch of logistiek probleem aan onze zijde niet mogelijk is om in te leveren, zal er gezorgd worden voor een alternatief. Indien er problemen zijn met inleveren vanaf de faculteit, moet vóór het verstrijken van de deadline contact opgenomen worden met een van de medewerkers van TOI.

Voor meer informatie over het inleveren in infoBase, zie: Inleveren van opdrachten via infoBase.

Inleveren vanaf thuis

Inleveren in InfoBase vanaf een PC buiten het netwerk van de TU Delft is mogelijk. Echter: Om grotere bestanden binnen de tijdslimiet van 10 minuten te uploaden is een aanzienlijke bandbreedte nodig. Niet elke aansluiting biedt voldoende bandbreedte. Problemen met een eigen PC of aansluiting anders dan het campus netwerk van de TU Delft, zijn geen excuus als een deadline niet gehaald wordt.

Deadline

Voor opdrachten kunnen verschillende deadlines gelden: een zachte deadline, aangeduid met 'timely' in InfoBase en de harde deadline.
Als er alleen een harde deadline is, is inleveren na het verstrijken van de deadline niet meer mogelijk; er zijn geen herkansingen.
Als er zachte en een harde deadline is, kan het overschrijden van de zachte deadline gevolgen hebben. Bijvoorbeeld het al dan niet in aanmerking komen voor bonuspunten of bespreking van het ingeleverde werk. Aangezien dit per vak en per opdracht sterk kan verschillen, worden er hier geen algemene uitspraken over gedaan.

Inleveren via E-mail

Werk kan niet via de e-mail ingeleverd worden. Zie het deel mailpolicy op deze pagina voor details.

 

 

 

 

 

 

 

 

Quicklinks:
Related Quicklinks:
TOI-Pedia Logo

Digital course materials and tutorials library


» compleet overzicht
Script Icon 9

Proportional Tangent CV's (2005-12-22)

» more scripts
loading...
Contact:
TOI, TU Delft
Faculty of Architecture

e-mail: toi-bk@tudelft.nl
student mailpolicy

Visit:
room 01+.West.040
Faculty of Architecture
Building 8
Julianalaan 134
2628 BL Delft

Postal address:
TOI, room 01.West.130
P.O. box 5043
2600 GA Delft

3D Print Lab:
room 01.West.040

website feedback