TU Delft

Herkansen

De informatie op deze pagina geldt voor onze vakken in de Bachelor fase.

Algemeen

Als je een vak of onderdeel van een vak verzorgd door TOI niet hebt gehaald, kun je het vak herkansen in de herkansingsperiodes na het betreffende semester. Als je een voldoende hebt gehaald, kom je niet in aanmerking voor herkansing.

Modelstudie BK2OV2

Modelstudie, verzorgd door TOI, is een onderdeel van BK2OV2. Herkansing is alleen mogelijk indien er tenminste een 4.0 is gescoord.

BK3OV3

Als je een onvoldoende hebt gehaald, moet je het vak herkansen. De mogelijkheid tot herkansing wordt alleen aangeboden als op grond van het ingeleverde werk redelijkerwijs verwacht mag worden dat een herkansing binnen de gestelde herkansingstermijn van twee weken afgerond kan worden.

Beoordeling

De beoordeling van een herkansing is of een "voldaan" (V), of een "onvoldoende" (ONV). Je krijgt geen regulier cijfer. Zie artikel 18 van "Regels en Richtlijnen van de Examencommissie, Bacheloropleiding Bouwkunde, studiejaar 2013-2014".

Houdbaarheid

Resultaten van behaalde deelcijfers van een vak zijn 1 jaar geldig (tot en met de eerstvolgende keer dat het vak gegeven wordt). Daarna vervallen deze resultaten en moet het vak in z'n geheel overgedaan worden.

Herkansingsmomenten in het jaar

Er zijn twee herkansingsmomenten in het jaar: in januari en in augustus. De precieze weken zijn aangegeven in de Jaarkalender Onderwijs. Je kunt alleen herkansen in de periode direct na het betreffende vak en dus niet in beide periodes.

Herkansingen zijn zelfstandig. Je maakt in de herkansingsperiode de gevraagde producten en levert die aan het einde van de herkansingsweek in.

Informatie per vak

Oud Curriculum

Studenten die de vakken BK2070, BK3070 of BK4070 uit het vorige curriculum niet gehaald hebben: deze vakken kunnen niet meer herkanst worden. Je zult vervangende vakken uit het huidige curriculum moeten doen. Eerder behaalde deelcijfers of gemaakte deelopdrachten komen te vervallen en er worden geen vrijstellingen verleend.

Equivalenties (bk1800b, bk2800b, bk4100_ict, bk5100_ict)

De vakken bk1800b, bk2800b, bk4100_ict en bk5100_ict (curriculum t/m 2009) bestaan niet meer en kunnen al zodanig niet meer worden herkanst. De faculteit heeft een overgangsregeling geformuleerd voor studenten die voor deze vakcodes nog punten missen in het "equivalenties" beleid. Eerder behaalde deelcijfers zijn daarbij vervallen.

Voor bk5100_ict is er geen vastgesteld equivalent vak. Als het goed is zijn de deelpunten van 5100 (ontwerpen) inmiddels bij de betrokken studenten in OSIRIS toegekend. De deelpunten van 5100_ict kunnen via andere vakken worden opgevuld.

Let op: Je krijgt de cijfers onder de equivalente vakcode in je OSIRIS overzicht. Om ze te laten tellen onder de oude vakcode, moet je zelf een equivalenties formulier invullen bij de studentenadministratie (OSA).

Quicklinks:
Related Quicklinks:
TOI-Pedia Logo

Digital course materials and tutorials library


» compleet overzicht
Script Icon 36

Curve Surface Intersect (CSI) (2007-02-20)

» more scripts
loading...
Contact:
TOI, TU Delft
Faculty of Architecture

e-mail: toi-bk@tudelft.nl
student mailpolicy

Visit:
room 01+.West.040
Faculty of Architecture
Building 8
Julianalaan 134
2628 BL Delft

Postal address:
TOI, room 01.West.130
P.O. box 5043
2600 GA Delft

3D Print Lab:
room 01.West.040

website feedback