TU Delft

BK2ON2 Digitale Ontwerpondersteuning

Inleiding

BK2ON2 is het ontwerpproject van het tweede bachelorsemester. Het vak wordt niet door TOI gegeven en georganiseerd, maar we ondersteunen wel een deel van het werken met de computer tijdens het ontwerp project.

In het voorjaarssemester 2014-2015 draaien we een pilot met twee groepen waarin we extra ondersteuning geven bij het integreren van digitale technieken in het ontwerpproces.

Bij BK2ON2 wordt voortgebouwd op de eerder opgedane kennis uit BK1OV1 en BK2OV2. Bij de eindproducten wordt alle studenten gevraagd een deel te realiseren met digitale technieken. Bij de groepen die meedoen aan de pilot gaan we daar nog een stap verder in.

Het toepassen van digitale technieken vergt kennis, inzicht een vaardigheid die het beste opgedaan kan worden door het 'gewoon te doen'. Dat vergt een investering, maar die betaalt zichzelf terug in en rijker gevulde 'gereedschapskist' en kan in de meeste gevallen ook tijdwinst opleveren in het ontwerpproces. Door al in een vroeg stadium gebruik te maken van een 3D model, komen probleemgebieden sneller aan het licht en kunnen technische tekeningen sneller gegenereerd worden; hierdoor kan in de uitwerkingsfase als op basis van de consistente plattegronden en doorsneden gecommuniceerd worden met de ontwerpdocenten en aanpassingen snel en eenduidig worden doorgevoerd.

Elk hulpmiddel, elke techniek heeft z'n beperkingen, ongeacht of het om handtekenen, maquette maken of 3D modelleren in de computer gaat. Een van de leerdoelen is dan ook om inzicht te krijgen in het scala aan tools dat beschikbaar is en een weloverwogen keuze te kunnen maken elke techniek voor welk deel van het ontwerpproces wordt toegepast. Het is zeer nadrukkelijk niet de bedoeling dat het ontwerp aangepast wordt op de techniek en methode, maar juist andersom.

Software

Er wordt niet met een verplicht, specifiek pakket gewerkt, maar in veel gevallen zal Revit een centrale rol spelen. Andere software die mogelijk aan bod komt of gebruikt kan worden: Adobe Illustrator, Rhino, Maya, Sketchup, etc.

Studiemateriaal

Het studiemateriaal is te vinden in de TOI-Pedia:

BK2ON2 in de TOI-Pedia

Quicklinks:
BK2ON2 Quicklinks:
TOI-Pedia Logo

Digital course materials and tutorials library


» compleet overzicht
Script Icon 61

Switch Vertices (2013-01-18)

» more scripts
loading...
Contact:
TOI, TU Delft
Faculty of Architecture

e-mail: toi-bk@tudelft.nl
student mailpolicy

Visit:
room 01+.West.040
Faculty of Architecture
Building 8
Julianalaan 134
2628 BL Delft

Postal address:
TOI, room 01.West.130
P.O. box 5043
2600 GA Delft

3D Print Lab:
room 01.West.040

website feedback