We onderscheiden programmeertalen in verschillende categorieën. De meest voorkomende categorieën zijn imperatieve en objectgeoriënteerde programmeertalen, of een combinatie van beide, die we hybride talen zullen noemen.
 • Imperatieve talen maken een duidelijk onderscheid tussen data en instructies en gebruiken zogenaamde procedures of functies om instructies te groeperen
 • Objectgeoriënteerde talen combineren data en instructies met betrekking tot eenzelfde conceptuele eenheid in een zogenaamd object met variabelen (data) en methoden (procedures of functies)
 • Hybride talen bieden beide mogelijkheden in eenzelfde taal, al beperkt het objectgeoriënteerde karakter van hybride scripting talen zich vaak tot de data (en niet de instructies)
   
  Verder maken we ook een onderscheid tussen scripting talen (in het bijzonder) en programmeertalen (in het algemeen)
 • Scripts worden door het syteem geïnterpreteerd tijdens de uitvoering
 • (Andere) programma's worden meestal eerst vertaald (gecompileerd) naar instructies die voor het systeem (maar niet voor de gebruiker) gemakkelijker gelezen kunnen worden
  Scripts moeten bij elke uitvoering dus opnieuw geïnterpreteerd worden, dat maakt ze langzamer in de uitvoering. Daar je ze niet eerst moet compileren kun je echter wel sneller wijzigingen aanbrengen en testen.

  Scripts zijn meestal ook kleinere programma's, al kan een groot programma (op het web bijvoorbeeld) uit meerdere scripts opgebouwd zijn. Scripting talen zijn vooral imperatief van aard en hebben vaak ook beperkte mogelijkheden (bijv. op het vlak van data structuren). MEL maakt bijv. wel gebruik van objecten, maar dat zijn alleen data objecten. Scripts worden daarom het meest gebruikt op het web of als uitbreiding voor bestaande programmatuur, bijv., in Maya.

  ScriptingProgrammeer
  ImperatiefPHP, PerlC
  Objectgeoriënteerd-Java
  HybriedMEL, JavascriptC++, Visual Basic

  Literatuurselectie

 • PHP Manual, www.php.net/manual/en/; PHP Handleiding, www.php.net/manual/nl/
 • Perl Tutorial, archive.ncsa.uiuc.edu/General/Training/PerlIntro/
 • The C Programming Language, Second Edition, by Brian W. Kernighan and Dennis M. Ritchie, Prentice Hall, Inc., 1988
 • The Java Tutorial, java.sun.com/docs/books/tutorial/
 • JavaScript Guide, wp.netscape.com/eng/mozilla/3.0/handbook/javascript/
 • JScript User's Guide and Reference, http://msdn.microsoft.com/library/