TU Delft

BSc5: Proces Portfolio Voortgang ontwerpproces vastleggen op internet

Opdracht

Elke groep levert iedere week een webpagina in met daarin informatie over de ontwikkelingen van het ontwerp. Hiervoor kan alles gebruikt worden om het verloop en de voortgang inzichtelijk te maken: teksten, foto's, tekeningen, schetsen, renders, etc.
Het proces portfolio wordt online gezet waardoor de docenten deze kunnen bestuderen om er in de ontwerpbijeenkomst op te kunnen reageren. Aan het einde van het semester is het gehele proces terug in de vorm van een verzameling van alle webpagina's die in de voorafgaande weken zijn ingeleverd. Wanneer er is ingeleverd is het daarna niet meer mogelijk de webpagina van die week aan te passen.

Inleveren en publiceren

Op de inleverpagina staat precies beschreven wat je moet inleveren en wat de deadline is. Daarnaast vind je daar informatie over het publiceren van de ingeleverde sites.

Feedback

In (rond) week 5 is een Feedback-moment ingeroosterd. Het tot dan toe ingeleverde werk wordt besproken en er is ruimte voor het stellen van vragen. Als je vragen van technische aard hebt, mail die dan van tevoren, zodat dat voorbereid kan worden.

Aandachtspunten

En zip file (max 20 MB)

Lever 1 zipfile in met daarbij een thumbnail. Een thumbnail is een plaatje om je zipfile herkenbaar te maken. Een logo van je groep bijvoorbeeld. 20 MB is meer dan genoeg voor je wekelijks procesportfolio. Je kunt met veel minder volstaan.

Zippen van de website

De zipfiles worden automatisch geunzipt en op een webserver gepubliceerd. Vanwege dit geautomatiseerde proces, is het van groot belang dat je de website op de juiste manier zipt. Daarom moeten de files (waaronder index.html) en subfolders worden geselecteerd en gezipt, en niet de map waar het geheel in staat.

index.html

Noem de begin pagina (bij frames: het bestand met daarin de frameset) index.html of index.htm en plaats deze direct in de hoofdfolder.

Hoofdletters

Gebruik geen hoofdletters in je bestandsnamen. Bestanden op het web zijn namelijk vaak hoofdletter-gevoelig. Je maakt makkelijk fouten als je hoofdletters en kleine letters doorelkaar gebruikt.

Relatieve links

Gebruik relatieve links (mits je niet naar andere, 'externe' websites linkt). Als je in Dreamweaver je site netjes definieert en gebruik maakt van de 'point to file'-tool, gaat dit automatisch goed.

Subfolders

Subfolders houden de structuur van je site overzichtelijk. Een grote verzameling van foto's, tekeningen, html-pagina's kan op den duur onoverzichtelijk worden als deze niet duidelijk gerangschikt zijn.

Alleen pagina's van de huidige week inleveren

(niet de oude weken opnieuw inleveren)
De pagina's worden per week ingeleverd en de oude kunnen niet meer worden aangepast. Wel kan er naar de oude pagina's gelinkt worden.

Kleine foto's

Zet geen grote foto's op de site! Bewerk plaatjes eerst in photoshop voordat je ze in je site opneemt. Met de 'Save for web' functie kun je eenvoudig plaatjes schalen en een efficient bestandformaat (jpg, png, gif) kiezen. Plaatjes van enkele honderden kb's of zelf mb's zijn onnodig groot. Houdt rekening met de scherm resoluties van computers. 1024x768 of 1280x960 De plaatjes hoeven dus absoluut niet groter te zijn. Als je het plaatje opneemt tussen tekst, is een grootte van 600x400 vaak groot genoeg. De site is bedoeld als voorbereiding voor de ontwerpgroep en het tonen van het proces. Het is dus niet nodig de A3 formaat bestanden in hun volledige grootte op de pagina te zetten. Het duurt te lang om ze te downloaden en we zullen dan ook in de gaten gaan houden of de sites niet te groot worden. (qua formaat niet qua inhoud)

Quicklinks:
Related Quicklinks:
TOI-Pedia Logo

Digital course materials and tutorials library


» compleet overzicht
Script Icon 10

Clear Edges (2002-01-01)

» more scripts
loading...
Contact:
TOI, TU Delft
Faculty of Architecture

e-mail: toi-bk@tudelft.nl
student mailpolicy

Visit:
room 01+.West.040
Faculty of Architecture
Building 8
Julianalaan 134
2628 BL Delft

Postal address:
TOI, room 01.West.130
P.O. box 5043
2600 GA Delft

3D Print Lab:
room 01.West.040

website feedback