TU Delft

BSc5: Leerdoelen en beoordelingscriteria

Leerdoelen

Hieronder worden de leerdoelen beschreven die worden gehandhaafd bij dit vak. De leerdoelen worden zowel in het college als de practica behandeld. Bij de beoordelingscriteria is te zien hoe de leerdoelen getoetst worden.

Leerdoelen College

  1. De student heeft kennis van de bijdrage van ICKT-communicatie in het ontwerpproces
  2. De student heeft kennis van de basis technieken van communicatie via internet.

Leerdoelen Practica

  1. De student kan, op een gestructureerde wijze, het communicatieproces van de groep en haar begeleider vormgeven middels toepassing van ICT.
  2. De student kan mbv een standaardapplicatie op het gebied van webdesign een analyse, ontwerp en site realiseren t.b.v. de geďntegreerde ontwerpoefening.
  3. De student kan op een gestructureerde wijze vormgeven, middels ICT-technieken, aan het communicatieproces van de groep en haar ontwerpbegeleider
  4. De student kan op een transparante wijze ‘verslaglegging’ doen van het onder handen zijnde (groeps)ontwerpproces.

Beoordelingscriteria en Toetsmatrijs

In onderstaand schema is te zien welke beoordelingscriteria bij welke leerdoelen horen, en hoe zwaar ze meetellen bij de beoordeling van de ingeleverde projecten.

Leerdoel Kennisvragen Inzichtvragen Toepassing Probleem oplossen Punten
1. 10       10
2. 5   10   15
3. 5 10     15
4.   10 10   20
5.     10 10 20
6.   10   10 20
Totaal 20 30 30 20 100
Quicklinks:
Related Quicklinks:
TOI-Pedia Logo

Digital course materials and tutorials library


» compleet overzicht
Script Icon 10

Clear Edges (2002-01-01)

» more scripts
loading...
Contact:
TOI, TU Delft
Faculty of Architecture

e-mail: toi-bk@tudelft.nl
student mailpolicy

Visit:
room 01+.West.040
Faculty of Architecture
Building 8
Julianalaan 134
2628 BL Delft

Postal address:
TOI, room 01.West.130
P.O. box 5043
2600 GA Delft

3D Print Lab:
room 01.West.040

website feedback