TU Delft

Informatica V - BK5100

Introductie

Welkom bij de TOI website voor Bachelor Semester 5.

Voor het ontwerp in dit semester analyseren jullie de bestaande gebouwen. Zowel tijdens de analyse als tijdens het ontwerpproces is de communicatie tussen verschillende leden van de groep erg belangrijk. Het gebruik van informatica is onder andere het gebruiken van digitale middelen om informatie uit te wisselen en te categoriseren. Zo kunnen verschillende delen van de analyse en het ontwerp samengevoegd worden tot een geheel.

De rol van informatica bestaat uit twee onderdelen, het maken van een Proces portfolio en het maken van een Presentatie portfolio.

Proces portfolio

Om over de ontwerpen en analyseresultaten te communiceren met anderen wordt gebruik gemaakt van het Proces Portfolio. Dit portfolio bestaat uit een webpagina (website) die iedere week wordt ingeleverd, waarna deze 'gepubliceerd' wordt. Op deze manier kunnen de ontwikkelingen in het ontwerp(-proces) door de docent bekeken worden zodat deze verder in kan gaan op de inhoud tijdens de ontwerpbijeenkomst.
Het procesportfolio is niet bedoeld om al je resultaten te publiceren, maar om inzicht te geven in hoe het ontwerpproces in die week verlopen is.

Presentatie portfolio

Aan het eind van het semester (week 16) wordt er een presentatie portfolio gemaakt, in de vorm van een website. De presentatie van je ontwerp vind plaats aan de hand van deze website.

Werkvorm

De studenten krijgen in een college een inleiding in het vakgebied. Dit wordt gevolgd door 1 practicum van 4 uur, waarin een korte uitleg geven wordt. Tijdens het practicum kunnen de studenten in ICTO zalen oefenen met de leerstof en vragen stellen. In week 5 en 14 wordt een responsie college geven waar de gelegenheid is om het werk te bespreken, nieuwe onderwerpen te behandelen, etc. Deze responsiecolleges zijn op basis van intekening.

Eindtermen

De student kan zelfstandig het ontwerpproces vastleggen op internet en deze vorm van informatie-uitwisseling gebruiken binnen het ontwerpproces.

Quicklinks:
BK5100 Quicklinks:
TOI-Pedia Logo

Digital course materials and tutorials library


» compleet overzicht
Script Icon 28

Non-linear grid optimization (surface relaxation) (2006-10-03)

» more scripts
loading...
Contact:
TOI, TU Delft
Faculty of Architecture

e-mail: toi-bk@tudelft.nl
student mailpolicy

Visit:
room 01+.West.040
Faculty of Architecture
Building 8
Julianalaan 134
2628 BL Delft

Postal address:
TOI, room 01.West.130
P.O. box 5043
2600 GA Delft

3D Print Lab:
room 01.West.040

website feedback